מַנְהִיגֵי הַדוֹר הַבָּא

The leaders of the next generation

Adi-Altschuler (photo credit: ADI ADAR COURTESY LAISHA MAGAZIN)
Adi-Altschuler
(photo credit: ADI ADAR COURTESY LAISHA MAGAZIN)
הַמָגָזִין TIME בָּחַר בְּשִישָה אֲנָשִים צְעִירִים מֵהָעוֹלָם
כְּ’מַנְהִיגֵי הַדוֹר הַבָּא’. אַחַת מֵהֶם הִיא עֲדִי אַלְטְשוּלֶר
מִיִשְׂרָאֵל. עֲדִי, הַיוֹם בַּת 27, הֵקִימָה אֶת תְנוּעַת הַנוֹעַר
כְּנָפַיִים שֶל קְרֶמְבּוֹ’ כְּשֶהָייְתָה בַּת 16. תְנוּעַת הַנוֹעַר
הַזֹאת עוֹזֶרֶת לִילָדִים בַּעֲלֵי צְרָכִים מְיוּחָדִים.
לַתְנוּעָה יֵש 30 סְנִיפִים בְּכָל הָאָרֶץ.