מִתְנַדְבִים לְְצַהַ’’ל

IDF volunteers

Young volunteers from France (photo credit: DEFENSE MINISTRY)
Young volunteers from France
(photo credit: DEFENSE MINISTRY)
בַּשָנָה הָאַחֲרוֹנָה יֵש גִידוּל בְּמִסְפַּר הַצְעִירִים מִצָרְפַת הַמִתְנַדְבִים
לְשָרֵת בְּצַהַ’’ל. בְּחוֹדֶש מֶרְץ 2015 הָיָה מִסְפַּר הַמִתְגַייְסִים מִצָרְפַת
כָּפוּל מִמִסְפָּרָם בְּחוֹדֶש מֶרְץ בַּשָנָה שֶעָבְרָה. רוֹב הַמִתְנַדְבִים מִצָרְפַת
שֶמְשָרְתִים בְּצַהַ"ל, נִשְאָרִים לְאַחַר הַשֵירוּת בָּאָרֶץ. הֵם מִתְנַדְבִים
לִהְיוֹת חַיָילִים, וְנִשְאָרִים בְּיִשְׂרָאֵל כְּעוֹלִים חֲדָשִים.