סוֹלְלָת הָנָעַת כְּלִי רֶכֶב חַשְמַלִים

Motivating battery electric vehicles

Motivating battery electric vehicles (photo credit: FINERGY)
Motivating battery electric vehicles
(photo credit: FINERGY)
הַחֶבְרָה הַיִשְׂרְאֵלִית ‘פִינֶרְגִ’י’ פִּיתְחָה סוֹלְלָה מְיוּחֶדֶת: עִם הַסוֹלְלָה
הַזֹאת אֶפְשָר לְהָנִיעַ כְּלִי רֶכֶב חַשְמַלִי. לַסוֹלְלָה הַזֹאת יֵש הַרְבֵּה
יִתְרוֹנוֹת: אֶפְשָר לֶאֱגוֹר בָּה הַרְבֵּה מְאוֹד אֶנֶרְגְיָה, הַיִיצוּר שֶלָה
זוֹל יוֹתֵר מֵהַיִיצוּר שֶל סוֹלְלוֹת דוֹמוֹת, וְאֶפְשָר גַם לְמַחְזֵר אוֹתָה.