סִימָנִים עַל הַחוֹל

New album: Marks on the sand

New album: Marks on the sand (photo credit: GORAN LJUBUNCIC)
New album: Marks on the sand
(photo credit: GORAN LJUBUNCIC)
לַזַמֶרֶת מִירִי מְסִיקָה יֵש אַלְבּוֹם חָדָש: ‘סִימָנִים עַל הַחוֹל’.
זֶה הָאַלְבּוֹם הַשִישִי שֶלָה בְּעֶשֶׂר הַשָנִים שֶיֵש לָה קַרְיֶירָה כְּזַמֶרֶת.
הָאַלְבּוֹמִים הַקוֹדְמִים שֶלָה יָצְאוּ בּ-20 אֶלֶף עוֹתָקִים לְפָחוֹת.
הַשִירִים שֶשָרָה מְסִיקָה מְסַפְּרִים עַל אַהֲבָה: עַל קֶשֶר, עַל בְּדִידוּת
וְעַל הִשְתוֹקְקוּת. הַסִגְנוֹן הַמוּסִיקָלִי שֶל הָאַלְבּוֹם הֶחָדָש הוּא
יַם-תִיכוֹנִי. הַשִיר הָרִאשוֹן בָּאַלְבּוֹם מוּשְפָּע מִשִירַת בֵּית הַכְּנֶסֶת
שֶל מֹשֶה מְסִיקָה, אַבָּא שֶל מִירִי.