קָרָה זֶה רַק הַפַּעַם

A song for Adar II- It Happened Just This Once

A song for Adar II: It Happened Just This Once (photo credit: YAACOV SAAR/GPO)
A song for Adar II: It Happened Just This Once
(photo credit: YAACOV SAAR/GPO)