תַעֲרוּכָה שֶל דִגְמֵי אוֹפַנַיִים

An exhibition of bicycle designs

An exhibition of bicycle designs (photo credit: Bernhard Angerer)
An exhibition of bicycle designs
(photo credit: Bernhard Angerer)
בַּמוּזֵיאוֹן לְעִיצוּב בְּחוֹלוֹן יֵש תַעֲרוּכָה חֲדָשָה: ‘לְלֹא מַעֲצוֹרִים’.בַּתַעֲרוּכָה אֶפְשָר לִרְאוֹת 100 דִגְמֵי אוֹפַנַיִים וְאֵיך הֵם הִתְפַּתְחוּמִבְּחִינָה טֶכְנוֹלוֹגִית, חֶבְרָתִית וְאוֹפְנָתִית. אֶפְשָר לִרְאוֹתבַּתַעֲרוּכָה בַּפַּעַם הָרִאשוֹנָה 43 זוּגוֹת אוֹפַנַיִים מֵהָאוֹסֶףהַפְּרָטִי שֶל הָאַדְרִיכָל הָאוֹסְטְרִי מִיכָאֵל אֶמְבָּאכֵר. אֶפְשָרלִרְאוֹת בָּה גַם אוֹפַנַיִים חַדְשָנִיִים מִיִשְׂרָאֵל וּמֵהָעוֹלָם, כְּמוֹלְמָשָל אוֹפַנַיִים שֶמְמַחְזְרִים פְּסוֹלֶת אֶלֶקְטְרוֹנִית.