לִשְמוֹר עַל חוֹם הַגוֹף

There are spices we should use in the winter. They strengthen our immune system and warm the body.

Spices 521 (photo credit: Courtesy)
Spices 521
(photo credit: Courtesy)
התַַבְלִינִים נוֹתְנים טַעַם לָאוֹכֶל. הַתַבְלינים גַם עוֹזְרים לְאִיזוּן הַגוּף
יֵש תַבְלינים שֶכְּדַאי לְהִשְתַמֵש בָּהֵם בַּחוֹרֶף כְּמוֹ: אֱגוֹז מוּסְקָט, הלֶ, מַרְוָוה וְקִינָמוֹן. הֵם מְחַזְקִים אֶת הַמַעֲרֶכֶת הַחִיסוּנִית. בַּחוֹרֶף כְּדַאי לְהִשְתַמֵש בַּתַבְלינים הָאֵלֶה כּי הֵם מְחַמְמִים אֶת הַגוּף. בַּחוֹרֶף אֲנַחְנוּ גַם חוֹלים יוֹתֵר כּי הַמַעֲרֶכֶת הַחיסוּנית חַלָשָה יוֹתֵר.
ChartChart
.