סִיפּוּר בֶּדוּאִי

The Museum for Beduin Culture was established in 1985 in the Lahav Forest in the area of the northern Negev. The museum presents the life of the Beduin in the area of the Negev and Sinai during the past century.

beduin521 (photo credit: Amnon Gutmann)
beduin521
(photo credit: Amnon Gutmann)
בִּשְנַת 1985 הקֵיִמו בַּנֶגֶב אֶת הַמוּזֵיאוֹן לְתַרְבּוּת הַבֶּדוּאִים.  הַמוּזֵיאוֹן נִמְצָא בְּיַעַר לַהַב בַּנֶגֶב הַצְפוֹני. בַּמוּזֵיאוֹן אֶפְשָר לִלְמוֹד עַל חַיֵי הַבֶּדוּאִים בְּאֵזוֹר הַנֶגֶב וּבְסִינַי בְּמֵאָה הַשָנים הָאַחֲרוֹנוֹת. בַּתַעֲרוּכָה בַּמוּזֵיאוֹן יֵש פְּרִיטִים הִיסְטוֹרִייִם וּפְריטים חֲדָשים יוֹתֵר שֶמְסַפְּרים עַל חַיֵי הַיוֹם-יוֹם שֶל הַבֶּדוּאִים. כְּדַאי לְהַגיעַ לַמוּזֵיאוֹן וּלְהַכּיר צוּרַת חַיִים אַחֶרֶת.
הַבֶּדוּאִים בְּיִשְׂרָאֵל
יֵש שְתֵי קְבוּצוֹת עִיקָרִיוֹת שֶל הַבֶּדוּאִים: הַקְבוּצָה הָרִאשוֹנָה - הַבֶּדוּאִים בַּנֶגֶב, הֵם נַוָודִים לְמֶחצֱהָ שֶיוֹשְבים בִּכְפָרים לאֹ מוּכָּרים. מִסְפָּרָם הוּא כְּ – 170,000 איש. הַקְבוּצָה הַשְנִייָה היא הַבֶּדוּאִים בִּצְפוֹן הָאָרֶץ שֶחַיִים בַּכְּפָרים וּבַעֲיָירוֹת. מִסְפָּרָם הוּא כְּ – 45,000 איש. בְּנוֹסָף לִשְתֵי הַקְבוּצוֹת הָאֵלֶה יֵש מְעַט בֶּדוּאִים הַגָרים בִּמְקוֹמוֹת נוֹסָפים בְּכָל הָאָרֶץ.
מִי הֵם הַבֶּדוּאִים?
הַבֶּדוּאִים הֵם מוּסְלְמִים. הֵם מִתְפַּלְלִים וְשוֹמְרים עַל הַדָת גַם לְלֹא מוֹסָדוֹת דָתִייִם וּמִסְגָדִים. הַבֶּדוּאִים הִגִיעוּ לָאֵזוֹר שֶלָנוּ מֵעֲרָב הַסָעוּדִית. הֵם הִתְחילוּ לְהִתְיַישֵב כָּאן כְּבָר בַּמֵאָה הַשְנִייָה לִפְנֵי הַסְפִירָה 
. הֵם הִתְיַישְבוּ בַּחֲצִי הָאִי סִינַי, בַּנֶגֶב, בְּאֵזוֹר הַיַרְדֵן הַמִזְרָחִי וּבַמִדְבָּר הַסוּרִי.
אֵיךְ חַיִים הַבֶּדוּאִים?
הַבֶּדוּאִים חַיִים בִּשְבָטִים וְדֶרֶך הַחַיִים שֶל כָּל בֵּדוּאִי קְשוּרָה לַשֵבֶט שֶלוֹ. בְּכָל שֵבֶט יֵש כַּמָה מִשְפָּחוֹת, וּלְכָל מִשְפָּחָה יֵש הָאוֹהֶל שֶלָה. הַבֵּדוּאִים נוֹדְדִים מֵאֵזוֹר לֵאֵזוֹר בַּמִדְבָּר. מַסְלוּל הַנְדִידָה שֶל כָּל שֵבֶט הוּא מַסְלוּל קָבוּעַ וּלְכָל שֵבֶט יֵש טֵרִיטוֹרְיָה מִשֶלוֹ.
בִּגְלַל תְנָאֵי הַמִדְבָּר הַקָשים, חָשוּב שֶבַּאֲזוֹרֵי הַנְדידָה יִהְיוּ מַיִם, מָזוֹן וַאֲדָמָה טוֹבָה לְחַקְלָאוּת וּלְגידוּל כְּבָשׂים וּגְמַלים שֶהַבֵּדוּאִים מִתְפַּרְנְסִים מֵהֶם. הָאוֹהֶל שֶל הַבֵּדוּאי מַתְאים לְחַיֵי הַנְדוּדים: הוּא קַל וְאֶפְשָר לְקְפַּל אוֹתוֹ וּלְהַעֲביר אוֹתוֹ מִמָקוֹם לְמָקוֹם. הוּא מַתְאים גַם לְמֶזֶג הָאֲוִויר הַמִשְתַנֶה. בְּלֵילוֹת קָרים הָאוֹהֶל הוּא מְקוֹם לינָה וַהגֲַנָה גַם לְבַעֲלֵי הַחַיִים. בָּאוֹהֶל יֵש אֵזוֹר נפִרְדַ לִגְבָרים וּלְקַבָּלַת אוֹרְחים וְאֵזוֹר נִפְרַד לְנָשים.
בֵּדוּאי = בַּעֲרָבית ‘בָּאדִייָה’(بادية) - שֶפֵּירוּשָה ‘מִדְבָּר’.
הַבֵּדוּאִי שֶל הַיוֹם חַי אַחֶרֶת
 בֶּעָבָר הִתְפַּרְנְסוּ הַבֵּדוּאִים בְּעיקָר מִגידוּל גְמַלים וּכְבָשׂים. לְעִתים הֵם עָסְקוּ גַם בְּחַקְלָאוּת. כַּיוֹם, בֵּדוּאִים רַבּים עוֹזְבים אֶת סגִנְוֹן הַחַיִים הַמָסוֹרְתי וְחַיִים בְּסִגְנוֹן חַיִים מוֹדֶרְני. כָּך גַם הַבֶּדוּאִים בְּיִשְׂרָאֵל: בֶּדוּאִים שֶנָדְדוּ בֶּעָבָר בְּאֵזוֹר הַנֶגֶב וְסִינַי, עוֹבְרים לָגוּר בְיִּישוּבֵי קֶבַע בִּבְאֵר שֶבַע, בְּכַרְמיאֵל, בְּנָצְרַת עִלִית וּבִמְקוֹמוֹת נוֹסָפים בָּאָרֶץ.
מָה רוֹאִים בַּתַעֲרוּכָה?
מַסְלוּל הַתַעֲרוּכָה בַּמוּזֵיאוֹן הוּא מַעגְלָיִ כְּמוֹ הַנְדידָה. הַמַסְלוּל הַמַעְגָלי מַתְאים גַם לָאוֹפִי הַמַעְגָלי שֶל עוֹנוֹת הַשָנָה. מי שֶהוֹלֵך בְּמַסְלוּל הַתַעֲרוּכָה יָכוֹל לִלְמוֹד עַל צוּרוֹת הַמְגוֹרים הַשוֹנוֹת וְעַל מְקוֹרוֹת הַפרַּנְסָהָ הַשוֹנים שֶל הבֵּדוּאִים. בַּתַעֲרוּכָה אֶפְשָר לִרְאוֹת גַם בְּגָדים מָסוֹרְתִייִם, תַכְשיטים, צַעֲצוּעים וּשְטיחים אוֹתֶנְטִייִם. מַזְמינים אֶת הַמְבַקְרים בַּתַעֲרוּכָה לְהִתְאָרֵחַ בְּאוֹהֶל בֵּדוּאִי.
הַמוּזֵיאוֹן לְתַרְבּוּת הַבֵּדוּאִים הוּא חֵלֶק מִמֶרְכָּז גָדוֹל יוֹתֵר, מֶרְכַּז 'ג’ו אַלוֹן', שֶבּוֹ לוֹמְדים עַל אֵזוֹר הַנֶגֶב הַצְפוֹני.
פְּרָטים נוֹסָפים בַּאֲתָר: