שֶלֶג בַּחֶרְמוֹן

Everyone in Israel is happy when snow falls on the Hermon.

snow (photo credit: courtesy)
snow
(photo credit: courtesy)

בְּיִשְׂרָאֵלכּוּלָםשְׂמֵחיםכַּאֲשֶריוֹרֵדשֶלֶגבַּחֶרְמוֹן.יִשְׂרְאֵליםמִכָּל

הָאָרֶץוְגַםתַיָיריםנוֹסְעִיםלִרְאוֹתאֶתהַחֶרְמוֹןבַּשֶלֶג.כּוּלָם רוֹצים

לְהַרְגִישאֶתשְוַויְץבְּיִשְׂרָאֵל.הַשָנָהיָרְדוּבַּחֶרְמוֹןכַּמוּיוֹתגְדוֹלוֹתשֶל

שֶלֶג.כְּשֶיֵשהַרְבֵּהשֶלֶגעַלהָהָראֶפְשָרלַעֲשׂוֹתשָםסְקי.כָּך הוֹפֵך

הַחֶרְמוֹןלִמְקוֹםבִּילוּילְכָלהַמִשְפָּחָה:הַיְלָדיםנֶהֱנִיםלְשַׂחֵקבַּשֶלֶג

וְלִנְסוֹעַבָּרַכֶּבֶל,הַהוֹרים עוֹשׂיםסְקיוְהַמְבוּגָריםיוֹתֵרמִתְפַּעֲלִים

מֵהַמַרְאֶההַנִפְלָאשֶלהָהָרהַגָדוֹלשֶמְכוּסֶהבְּשֶלֶגלָבָן.