פֶסְטיבָל לִילָדִים בְּחֵיפָה

On Hol Hamoed Pessah an international festival of children’s theater will be held in Haifa.

festival (photo credit: Courtesy)
festival
(photo credit: Courtesy)
בְּחוֹל הַמוֹעֵד פֶּסַח (20-22.4.2011) יִתְקַיֵים פֶסְטיבָל בֵּינְלְאוּמי לְהַצָגוֹת יְלָדים בְּחֵיפָה. הַפֶסְטיבָל יִיפָּתַח בְּמוֹפָע מוּזיקָלי עִם הַתִזְמוֹרֶת הַסימְפוֹנית חֵיפָה. מוֹפָע זֶה יוּקְדַש לִיצירוֹתֶיהָ שֶל הַמְשוֹרֶרֶת לֵאָה גוֹלְדְבֶּרְג, לְציוּן 100 שָנָה לְהוּלַדְתָהּ. בַּפֶסְטיבָל תוּכְלוּ לֵיהָנוֹת גַם מֵהַצָגוֹת מִיִשְׂרָאֵל, מֵאיטַלְיָה, מִסְפָרַד וּמִמְקוֹמוֹת אֲחֵרים בָּעוֹלָם. בַּפֶסְטיבָל יִהְיוּ גַם הַצָגוֹת שֶמְיוֹעָדוֹת לִקְהַל דוֹבֵר עֲרָבית וּלְקָהָל חֲרֵדי. לִפְרָטים נוֹסָפים  .www.haifakids.co.il