אֲביגְדוֹר קָהָלָני

kaalani (photo credit: Courtesy)
kaalani
(photo credit: Courtesy)
אֲביגְדוֹר קָהָלָני שיֵרתֵ הָרְבֵּה שָנים בְּצַהַ"ל. יֵש הַרְבֵּה סיפּוּרֵי גְבוּרָה עַל קָהָלָני. בְּמִלְחֶמֶת שֵשֶת הַיָמים הַטַנְק שֶלוֹ נִפְגָע בִּפְגיעָה יְשירָה. קָהָלָני עָבַר מִיָד לְטַנְק אַחֵר. הוּא הִמְשיך לִלְחוֹם עַד שֶנִפְצַע קָשֶה מְאוֹד. בְּמִלְחֶמֶת יוֹם כּיפּוּר הוּא הִצְליחַ לִכְבּוֹש עֲמָדוֹת שֶל הַסוּרים רַק עִם כַּמָה טַנְקים. קָהָלָני עָמַד מִחוּץ לַצְריחַ שֶל הַטַנְק וְעוֹדֵד אֶת הַחַיָילִים שֶלוֹ, וְלָכֵן הוּא קיבֵּל אֶת עיטוּר הַגְבוּרָה. אַחֲרֵי הַשֵירוּת הַצְבָאי הָיָה קָהָלָני הַשַׂר לְביטְחוֹן פְּנים בְּמֶמְשֶלֶת נְתַנְיָהוּ. בְּ - 2004 הוּא עָזַב אֶת הַפּוֹליטיקָה. כַּיוֹם, הוּא מַמְשיך לִפְעוֹל לְמַעַן עַם יִשְׂרָאֵל כְּיוֹשֵב רֹאש האֲָגוּדָה לְמַעַן הַחַיָיל