פֶסְטיבַל יִשְׂרָאֵל בִּירוּשָלַיִם

The Israel Festival in Jerusalem (23.5 -18.6. 2011).

festival (photo credit: Courtesy)
festival
(photo credit: Courtesy)

פֶסְטיבַליִשְׂרָאֵל נוֹסַד בִּשְנַת 1961 כְּפֶסְטיבַל קַיִץ לְמוּזיקָה.

בַּפְּעָמיםהָרִאשוֹנוֹת הַפֶסְטיבָל הִתְקַיֵים בַּתֵיאַטְרוֹן הָרוֹמי
הָעַתיקבְּקֵיסָרְיָה. אַחַר כָּך הַפֶסְטיבָל גָדַל עוֹד וְעוֹד .בִּשְנַת 1982הֶחְליטוּשֶהַפֶסְטיבָל יִהְיֶה בִּירוּשָלַיִם, בּירַת יִשְׂרָאֵל.
הַפֶסְטיבָלמִתְקַיֵים כָּל שָנָה בְּמֶשֶך מִסְפַּר שָבוּעוֹת בָּאָביב.
בַּפֶסְטיבָליֵש הַצָגוֹת תֵיאַטְרוֹן, הוֹפָעוֹת מָחוֹל, קוֹנְצֶרְטים
וְאוֹפֶּרָה. בַּפֶסְטיבָליֵש גַם מוֹפָעים רַבּים מִחוּץ לָאָרֶץ.
בַּפֶסְטיבַל הַציבּוּרנֶהֱנָה גַם מֵהוֹפָעוֹת חינָם בִּרְחוֹבוֹת הָעיר.
כְּדַאי לָבוֹאלִירוּשָלַיִם וְלֵיהָנוֹת מֵהַפֶסְטיבָל.