הִיסְטוֹרְיָה בִּסְפּוֹרְט הַנָשים בְּיִשְׂרָאֵל

History is made in Israeli women's sports.

basketball (photo credit: Courtesy)
basketball
(photo credit: Courtesy)

שַׂחְקָניוֹת הַכַּדוּרְסַלבִּקְבוּצַת 'אֱליצוּר רַמְלָה' זָכוּ בְּאַליפוּת אֵירוֹפָּה.

בַּמִשְׂחָק הָאַחֲרוֹן הֵןניצְחוּ אֶת קְבוּצַת  ‘Arras’הַצָרְפָתית. זֶהוּ אֵירוּעַ היסְטוֹרי בַּסְפּוֹרְטהַיִשְׂרְאֵלי. זוֹ הַפַּעַם הָרִאשוֹנָה שֶקְבוּצַת כַּדוּרְסַל נָשים מִיִשְׂרָאֵלזוֹכָה בְּגָביעַ אֵירוֹפּי. הַקְבוּצָה הִשׂיגָה בְּעוֹנָה זוֹ גַם  ‘Treble’(כֶּתֶר מְשוּלָש), כּי היא זָכְתָה בְּעוֹד שְתֵי אַליפוּיוֹתבְּעוֹנָה אַחַת: אַליפוּת הַמְדינָה וּגְביעַ הַמְדינָה. בְּנוֹת 'אֱליצוּר רַמְלָה' עָשׂוּהיסְטוֹרְיָה בִּסְפּוֹרְט הַנָשיםבְּיִשְׂרָאֵל. הַקְבוּצָה שֶלָהֶן היא קְבוּצַת כַּדוּרְסַל הַנָשים הָרִאשוֹנָה בְּיִשְׂרָאֵלשֶזָכְתָה בְּתוֹאַר אֵירוֹפּי וּבְ‘Treble’.