זוֹכְרִים אֶת נָעֳמִי שֶמֶר

Remembering Naomi Shemer

shemer (photo credit: Courtesy)
shemer
(photo credit: Courtesy)
הָחוֹדֶש לִפְנֵי שֶבַע שָנים, בְּז' בְּתַמוּז התשס"ד, נִפְטְרָה נָעֳמי שֶמֶר. שֶמֶר הָייְתָה פִּזְמוֹנָאית וּמַלְחינָה מְפוּרְסֶמֶת בְּיִשְׂרָאֵל. היא גַם זָכְתָה בִּפְרַס יִשְׂרָאֵל. כִּמְעַט כָּל הָאֲנָשים בָּאָרֶץ מַכּירים אֶת הַשירים שֶלָה: 'יְרוּשָלַיִם שֶל זָהָב', 'עַל כָּל אֵלֶה', 'אֲנָשים טוֹבים' וְעוֹד. בִּשְנוֹת ה - 70 כָּתְבָה שֶמֶר שיר מְפוּרְסָם בְּשֵם: 'עָצוּב לָמוּת בְּאֶמְצַע הַתַמוּז'. אַחֲרֵי הַרְבֵּה שָנים היא נִפְטְרָה בְּחוֹדֶש זֶה, חוֹדֶש תַמוּז. שֶמֶר נוֹלְדָה בְּקיבּוּץ כִּנֶרֶת וְשָם גַם נִקְבְּרָה. הַרְבֵּה יִשְׂרְאֵלים עוֹלים לַקֶבֶר שֶלָה וּמְכַבְּדים אֶת הָאישָה שֶכָּתְבָה וְהִלְחינָה שירים יָפים כָּל כָּך: שירֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הַיָפָה