נֵרוֹת יָפִים

Beautiful candles

candles (photo credit: courtesy)
candles
(photo credit: courtesy)
לִכְבוֹד חַג חֲנוּכָּה כְּדַאי לִקְנוֹת נֵרוֹת מְיוּחָדים. בְּחֶבְרַת 'נֵרוֹת קָסֶל' יֵש כְּ - 1000 סוּגִיםשֶל נֵרוֹת! לְחֵלֶק מֵהַנֵרוֹת יֵש רֵיחַ. כְּשֶמַדְליקים אֶת הַנֵרוֹת הֵם מְאירים וְיֵש לָהֶםגַם רֵיחַ נָעים. בְּחֶבְרַת 'נֵרוֹת קָסֶל' מְיַיצְרים נֵרוֹת מְיוּחָדים לִכְבוֹד חַג חֲנוּכָּה:נֵרוֹת שֶיֵש לָהֶם רֵיחַ נָעים וְנֵרוֹת בִּצְבָעים מְיוּחָדים. אֶפְשָר לִקְנוֹת אֶת הַנֵרוֹתבַּחֲנוּת הַמִפְעָל בְּאַבּוּ גוֹש אוֹ בִּכְפַר הָאוֹמָנים בַּאֲניעָם. אֶפְשָר גַם לְבַקֵר בָּאֲתָר שֶל .www.candle.co.il :הַחֶבְרָה