פֵּירוֹת הָדָר

Citrus fruits

פֵּירוֹת הָדָר (photo credit: courtesy)
פֵּירוֹת הָדָר
(photo credit: courtesy)
בַּחוֹרֶף אוֹכְלים פֵּירוֹת הָדָר. הַתַפּוּז, הָאֶשְכּוֹלית וְהַקְלֶמֶנְטינָה עוֹזְרים לְחַזֵק אֶת הַגוּף. בְּפֵירוֹת הֶהָדָר יֵש וִיטָמין C וְעוֹד חוֹמָרים שֶעוֹזְרים לִמְנועַֹ מַחֲלוֹת. גַם לְנָשים בְּהֵירָיוֹן כְּדַאי לֶאֱכוֹל הַרְבֵּה פֵּירוֹת הָדָר. בְּפֵירוֹת הֶהָדָר יֵש חוּמְצָה פוֹלית. חוּמְצָה פוֹלית עוֹזֶרֶת לִמְנוֹעַ בְּעָיוֹת בּהַתְִפַּתְחותּ שֶל הַתינוֹק. אֶפְשָר גַם להְקַפְּיא אֶת הַמיץ שֶל הַלימוֹן, לְבַשֵל אוֹכֶל עִם לימוֹן וּלְהָכין לימוֹנָדָה.