אֵיך מְכִינִים גְבִינָה?

How to make cheese

making a cheese (photo credit: courtesy)
making a cheese
(photo credit: courtesy)
אֶחָד מֵהַמִנְהָגים שֶל חַג הַשָבוּעוֹת הוּא הַמִנְהָג לֶאֱכוֹל מַאַכְלֵי חָלָב. יֵש אֲנָשים
שֶמְכינים מַאַכְלֵי חָלָב בְּעַצְמָם. אַרְיֵה גִלְבּוֹעַ הוּא אֶחָד מֵהָאֲנָשים הָאֵלֶה.נ
אַרְיֵה גִלְבּוֹעַ הוּא מְהַנדְֵס מָזוֹן. הוּא גַם מוּמְחֶה בַּהֲכָנַת מַאַכְלֵי חָלָב.נ
גִלְבּוֹעַ מְלַמֵד בְּסַדְנָאוֹת בְּקִיבּוּץ יָגוּר וּבְקִיבּוּץ גַעַש. בַּסַדְנָאוֹת הוּא
מְלַמֵד אֵיך לְהָכין יוֹגוּרְט, אֵיך לְהָכין גְבינָה לְבָנָה וְאֵיך לְהָכין גְבינַת מוֹצָרֶלָה.נ
בַּסַדְנָאוֹת שֶלוֹ הוּא גַם מְלַמֵד עַל הַתַהֲלִיך שֶל הֲכָנַת הַגְבינָה.נ
אִם אַתֶם רוֹצים לִלְמוֹד אֵיך לְהָכין גְבינוֹת אַתֶם יְכוֹלים לִכְתוֹב לְאַרְיֵה גִלְבּוֹעַ:ה.aryegilboa@gmail.com