יִשְׂרָאֵל וְהוֹדוּ

Israel and India

Isrqel qnd Indiq (photo credit: courtesy)
Isrqel qnd Indiq
(photo credit: courtesy)
יִשְׂרָאֵל וְהוֹדוּ חָתְמוּ עַל הֶסְכֵּם לְשִיתוּף פְּעוּלָה מַדָעִי.משְתֵי הַמְדִינוֹת יִתְנוּ כֶּסֶף לְמֶחְקָרים מְשוּתָפים שֶל מַדְעָניםיִשְׂרְאֵלים וְהוֹדים.מ