מִלְחֶמֶת יוֹם הַכִּיפּוּרִים

Yom Kippur war

Yom Kippur war (photo credit: Menashe Azuri / La'am)
Yom Kippur war
(photo credit: Menashe Azuri / La'am)
בְּי' בְּתִשְרֵי תשל"ד (6.10.1973) פָּרְצָה מִלְחֶמֶת יוֹם הַכִּיפּוּרִים.מהַמִלְחָמָה פָּרְצָה אַחֲרֵי שֶהַצְבָאוֹת שֶל מִצְרַיִם וְסוּרְיָה תָקְפוּ אֶתמְדִינַת יִשְׂרָאֵל. הַמִלְחָמָה פָּרְצָה בְּיוֹם שַבָּת בַּצָהֳרַיִים, שֶהָיָה גַםיוֹם הַכִּיפּוּרים. הָאֶזְרָחים בְּיִשְׂרָאֵל לֹא הָיוּ מוּכָנים לַמִלְחָמָה.מבַּמִלְחָמָה הַזֹאת אִיבְּדָה יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מֵ 2,000- חַיָילים. חַיָיליםרַבּים גַם נָפְלוּ בַּשֶבי. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל נִיצְחָה בַּמִלְחָמָה אֲבָל בִּמְחירכָּבֵד. בְּכָל שָנָה בְּיוֹם הַכִּיפּוּרים אֲנַחְנוּ זוֹכְרים אֶת הַמִלְחָמָה וְאֶתהַחַיָילים שֶנָפְלוּ בָּה. בְּבָתים רַבּים מַדְליקים נֵרוֹת זִיכָּרוֹן לְזֵכֶרהַחַיָילים שֶנָפְלוּ בַּמִלְחָמָה.מ