מֵידָע לַמְטַיֵיל

Traveler Information

Traveler Information (photo credit: MCT)
Traveler Information
(photo credit: MCT)
מִשְׂרַד הַחוּץ הַיִשְׂרְאֵלי פִּיתֵח יִישׂוּם (אַפְּלִיקַצְיָה) חָדָש לַאַיְיפוֹן. שֵםהָיִישׂוּם הוּא 'מֵידָע לַמְטַיֵיל'. הַיִישׂוּם הַזֶה עוֹזֵר לִמְטַיְילים יִשְׂרְאֵליםבְּחוּץ לָאָרֶץ. יֵש בּוֹ מֵידָע חָשוּב עַל הַמְדִינוֹת שֶהֵם מְבַקְרים בָּהֶן.מהֵם גַם יְכוֹלים לִקְרוֹא הַמְלָצוֹת עַל מְקוֹמוֹת מְעַנְיְינים בְּכָל מְדִינָה.מבַּיִישׂוּם יֵש גַם מֵידָע לִשְעַת חֵירוּם. הוּא יַעֲזוֹר לַמְטַיְילים לִיצוֹר
קֶשֶר עִם הַנְצִיגוּת שֶל יִשְׂרָאֵל בְּכָל מְדִינָה. הַמֵידָע שֶבַּיִישׂוּם נִשְמַרבַּאַיְיפוֹן. כָּך אֶפְשָר לְהִשְתַמֵש בַּמֵידָע גַם בִּמְקוֹמוֹת שֶאֵין בָּהֶם קְלִיטָהסֶלוּלָרִית אוֹ אִינְטֶרְנֶט אַלְחוּטי.מ