אַנְשֵי חִינוּך מִנֶפָּאל

Educators from Nepal

Educators from Nepal (photo credit: Orna Avigad)
Educators from Nepal
(photo credit: Orna Avigad)
מִשְלַחַת שֶל אַנְשֵי חִינוּך מִנֶפָּאל בִּיקְרָה בְּחֵיפָה. הַמִשְלַחַת רָצְתָהלִלְמוֹד עַל הַתוֹכְנִיוֹת הַמְיוּחָדוֹת בְּגַנֵי הַיְלָדִים הָעִירוֹנִיִים בְּחֵיפָה.מהֵם הִתְעַנְיְינוּ בִּמְיוּחָד בִּפְרוֹיֶקְט לְלִימוּד טֶכְנוֹלוֹגְיָה וּמַדָעִים בְּגַנֵיהַיְלָדִים בָּעִיר. בְּסוֹף הַבִּיקוּר הֵם בִּיקְשוּ שֶאַנְשֵי חִינוּך מֵחֵיפָהיַגִיעוּ לְנֶפָּאל כְּדֵי לַעֲזוֹר לָהֶם לִבְנוֹת תוֹכְנִיוֹת דוֹמוֹת.מ